Inbound Industry

Over inbound

Inbound marketing is nog een relatief onbekend begrip in Nederland en België. Hieronder staat vermeld wat wij verstaan onder inbound marketing, wat we met Inbound Industry willen bereiken én hoe je hieraan bij kunt dragen.

I. Over inbound marketing in theorie

Wat is inbound marketing?

Inbound marketing is marketing vanuit een nieuwe visie, namelijk dat je mensen aantrekt omdat je ze informeert, inspireert en/of amuseert.

Je doorloopt daarbij de volgende stappen:

  1. Inspireren: gevonden worden – online en fysiek o.a. via blogs, social media, SEO en events
  2. Activeren: expertimago ontwikkelen  – online community opbouwen, interactie genereren
  3. Converteren: klanten maken – contacten analyseren, op maat opvolgen en bedienen
  4. Versterken: leiderschapspositie ontwikkelen  – referenties opbouwen, herhalingsaankopen stimuleren en ambassadeurs maken

Voor wie is inbound marketing geschikt?

Inbound marketing is voor ieder bedrijf en ieder persoon geschikt die over een bepaalde visie en/of expertise beschikt. Je deelt dit vanuit je persoonlijkheid met de rest van de wereld en op die manier bouw je een groep geïnteresseerde volgers op.

 

Is inbound marketing ook geschikt voor de business-to-business markt?

Inbound marketing is uitermate geschikt voor de B2B markt, omdat hierin kennis, het delen van deze kennis en het opbouwen van een expertimago van groot belang zijn. Het grote verschil met vroeger is dat je business genereert door actief deze kennis naar buiten toe uit te dragen.

Wat is het verschil tussen inbound marketing en content marketing?

Content marketing is één van de mogelijke manieren om inbound marketing toe te passen . Het begint bij het vermarkten van je aanbod door inhoudelijke informatie naar buiten te brengen via bijvoorbeeld blogs, videos, artikelen en white papers. Als je deze content ook analyseert enoptimaliseert voor zoekmachines (SEO) en deelt via sociale media kun je spreken van content marketing. Content marketing helpt, net als het breder te interpreteren en meer omvattende inbound marketing, om gevonden te worden op basis van inhoud.

Wat is het verschil tussen inbound marketing en social media?

Sociale media ondersteunen de toepassing van inbound marketing en maken vaak onderdeel uit van de inbound marketing strategie. Onder inbound marketing vallen bijvoorbeeld ook het schrijven en publiceren van artikelen of e-books, het organiseren van informatieve lezingen of events.

II. Over inbound marketing in praktijk

Ik wil snel een markt veroveren. Kan dat met inbound marketing?

Over het algemeen is inbound marketing meer gericht op het geleidelijk opbouwen van een reputatie. Je kunt bijvoorbeeld door zeer goede zoekmachine-optimalisatie toch een snelle penetratie bereiken bij een selecte doelgroep, maar alleen als je precies inspeelt op de behoefte die de doelgroep op dat moment heeft.

Hoe zorg je er voor dat inbound marketing door de hele organisatie wordt opgepikt?

Veel activiteiten van inbound marketing zijn meetbaar. Je kunt laten zien hoe het bezoekersaantal van de site is gestegen, hoeveel mensen een artikel hebben gelezen, etc. Door ‘best practices’ te tonen van andere bedrijven (of afdelingen) kunnen je medewerkers overtuigen van het effect van inbound marketing.

We hebben veel expertise in huis. Hoe kunnen we die informatie gaan delen?

Vergemakkelijk allereerst het schrijfproces door experts te interviewen. Wees duidelijk over het beleid en de doelen die de organisatie hanteert. Zorg ervoor dat het management het voorbeeld geeft.

III. Over Inbound Industry

Wat is Inbound Industry?

Inbound Industry is hét platform voor professionals die actief zijn in B2B marketing en communicatie, en die geloven in inbound marketing. Inbound Industry wordt gevormd door een collectief van ambassadeurs van inbound marketing.  De ambassadeurs helpen elkaar om inbound marketing bekend te maken en het vakgebied verder te ontwikkelen; ten behoeve van henzelf, hun professionele activiteiten en hun werk- of opdrachtgevers.

Wat is de visie van Inbound Industry?

De traditionele marketing van boodschappen uitzenden richting de doelgroep met de marketingmix (4 p’s) als uitgangspunt wordt meer en meer vervangen door gevonden worden op basis van authenticiteit, inhoud en relevantie.

Elkaar inspireren, het vakgebied ontwikkelen, promoten en erkenning stimuleren van het inzicht dat marketing aan verandering onderhevig is die gelijke tred houdt met de ontwikkelingen in de maatschappij is waarvoor het platform in het leven is geroepen.

Wie zitten er achter Inbound Industry?

Inbound Industry is opgezet in 2013 door een samenwerkingsverband tussen Hanniebal Marketing & Research en Dick Media.
Tegenwoordig (anno 2016) worden de events en oa. deze website mogelijk gemaakt door Edwin Vlems (MCB, Edwin Vlems B2B Marketing ) en Dion Spierings (Dick Media)

De introductie van het platform had niet kunnen bestaan zonder de inhoudelijke bijdragen van supporters van het initiatief; innovatieve marketingspecialisten in uiteenlopende hoedanigheden en functies en uit diverse branches.

Welke toegevoegde waarde kan Inbound Industry mij bieden?

Inbound Industry wil een virtuele ontmoetingsplek zijn met alle voorzieningen om persoonlijke interactie en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren. Inbound Industry biedt blogs, ervaringen van vakgenoten, contacten, communicatie, informatie over en toegang tot interessante bijeenkomsten, trainingen, advies en alles wat meer ontstaat en relevant is binnen het gestelde kader. Je kunt het platform ook zelf gebruiken om aan je expertstatus te werken door mee te doen en bij te dragen.

Ik heb een goede inbound marketingcase. Hoe geef ik deze door?

In B2B praktijkverhalen zijn we altijd erg geïnteresseerd. Je kunt een mailtje sturen naar info@inboundindustry.nl met daarin je contactgegevens. We nemen dan contact met je op en bespreken hoe we het beste jouw case kunnen beschrijven en presenteren. We zorgen ervoor dat je case op een inbound-wijze aan de wereld bekend wordt gemaakt.

IV. Over de bloggers cq. Inbound Industry Specialisten

Wanneer is iemand een Inbound Industry Specialist?

Op dit moment is inbound marketing nog een tamelijk onontgonnen vakgebied in Nederland. Onze specialisten zijn innovatieve B2B marketing- of communicatieprofessionals; zij die voorop lopen met het actueel houden van hun visie op marketing op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. Het zijn vaak degenen die de trend zetten of actief volgen met gebruik van social media, content management en SEO. De specialisten ontwikkelen zichzelf en het vakgebied en versterken elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen en discussies te voeren en zo elkaar scherp te houden. De passie voor het vak en de ambities zorgen voor een voortdurende uitbreiding van de kennis .

Wanneer schakel ik een Inbound Industry Specialist in?

De website geeft je tools, best practices en voorbeelden over hoe je inbound marketing in kunt zetten. Wil je meer specifieke informatie over je eigen vakgebied of situatie, dan schakel je een Inbound Industry Specialist in. Wij gaan voor jou op zoek naar de specialist die het beste past bij jouw vraag en behoeften.

V. Starten als Inbound Industry Specialist

Ik wil mezelf aanmelden als Inbound Industry Specialist. Hoe doe ik dat?

Heb je ervaring met de B2B branche? Kun je schrijven en heb je een blog die je aan ons voor kunt leggen ter beoordeling? Je kunt een mailtje sturen naar info@inboundindustry.nl met daarin je contactgegevens. We nemen dan contact met je op en bespreken hoe we het beste jouw case kunnen beschrijven en presenteren. We zorgen ervoor dat je case op een inbound-wijze aan de wereld bekend wordt gemaakt.

Wat zijn de voorwaarden om te werken voor Inbound Industry?

Op het Inbound Industry platform kun je je mening weergeven, je activiteiten promoten en je kennis delen. In ruil hiervoor vragen we van jou het volgende:

Indien Inbound Industry wordt gevraagd om advies voor een in te zetten spreker, trainer of workshop of wanneer een opdrachtgever jou graag zelf wil, dan benaderen we je met de vraag of je geïnteresseerd en beschikbaar bent en welk tarief – minimum / maximum – we zullen voorstellen.

Vervolgens treden we in onderhandeling, verzorgen de offerte, de overeenkomst, de coördinatie en handelen alles administratief af. Voor deze bemiddeling rekenen we een percentage van 20% van het overeengekomen honorarium (met de opdrachtgever) met een minimum van 125 euro, excl. BTW. Hierbij houden we  rekening met het bedrag dat de Inbound Industry specialist wil ontvangen, het bedrag dat de opdrachtgever wil betalen en de benodigde advisering / voorbespreking / nazorg.

Verzoeken voor onder de 400 euro verwijzen we rechtstreeks door naar de mogelijke kandidaat. Hiervoor brengen we een honorarium van 50 euro, excl. BTW, in rekening.

Voor dit percentage zorgt Inbound Industry voor de volgende toegevoegde waarde:

  • facturering en financiële afwikkeling naar de opdrachtgever toe;
  • afstemming van de inzet van de specialist met de opdrachtgever;
  • controle van de inzet zowel bij de specialist als bij de opdrachtgever;
  • indien gewenst, een evaluatie van het optreden bij de opdrachtgever;
  • in geval van ziekte en / of overmacht zorgt Inbound Industry voor een vervangende specialist, in overleg met de opdrachtgever.

Facturering gebeurt door Inbound Industry naar de opdrachtgever. De in te huren Inbound Industry specialist stuurt Inbound Industry een factuur voor het totaalbedrag minus het afgesproken percentage.

Als je zelf een aanvraag binnenkrijgt en de organisatie heeft je gevonden via de website van Inbound Industry, zien we graag dat je ze voor de boeking naar Inbound Industry verwijst. Ook als de organisatie niet via de website bij jou is gekomen, maar je rechtstreeks benadert, kun je overwegen ons in te schakelen om de boeking verder te regelen (incl. onderhandeling) en af te handelen. Het scheelt jou werk en tijd en het staat professioneel.

Indien Inbound Industry door een derde partij wordt gevraagd om advies voor het inhuren van een inbound specialist en wij deze opdrachtgever hiervoor naar jou doorverwijzen, dan rekenen we hiervoor 15% van de gedurende het eerste jaar gemaakte omzet. Na dit eerste jaar, stopt de afdracht naar Inbound Industry.

De betaling van de Inbound Industry specialist verloopt rechtstreeks van de opdrachtgever aan de specialist. Inbound Industry stuurt maandelijks een factuur naar de Inbound Industry specialist gebaseerd op de door hem / haar verstuurde factuur naar de opdrachtgever.